ExxonMobil Araştırma ve Mühendislik, Ürün Araştırma ve Teknoloji’den Kathleen H. Tellier İle Röportaj

Yüksek performanslı sentetik yağlar kazanç demektir

Artan rekabet ve güvenilir enerji kaynaklarına olan talebin artması, tüm dünyada, enerji üretimi sektöründe faaliyet gösteren şirketler üzerinde önemli bir baskı yaratıyor.  Sektördeki şirketler, rekabette önde olmak ve verimliliklerini maksimize etmek için, günümüzde işte bu yüzden her zamankinden daha fazla yeni yollar arıyorlar.

ExxonMobil Araştırma ve Mühendislik, Ürün Araştırma ve Teknoloji’den Kathleen H. Tellier, bu noktada enerji üretimi sektörünü etkileyen, ekipman tasarımındaki gelişmeler ve şirketlerin yüksek performanslı sentetik yağ kullanımına verdikleri değerin artması gibi en son eğilimlere ışık tutuyor.

ExxonMobil Araştırma ve Mühendislik’in 20 yıllık deneyime sahip ileri mühendislik ekibinin üyesi olan Tellier, Mobil SHC Pegasus ve bütün Pegasus ürün serisi gaz motoru yağlarının formülasyon ekip yöneticisidir.

S1: Son on yıl içinde, enerji üretimi endüstrisi, en dikkat çekeni küresel enerji talebindeki düzenli artış olmak üzere bazı önemli değişiklikler geçirdi.   Gaz motoru işletmecilerinin bugün karşılaştığı temel güçlükleri, neler olarak görüyorsunuz?

Tellier: Enerji üretimi sektöründeki şirketleri etkileyen birkaç temel güçlük var.  En göze çarpanı, söylediğiniz gibi, enerji talebinin dünyanın hemen her yerinde artmayı sürdürmesi.

Bunun sonucu olarak, şirketlerin bu yeni talepleri nasıl karşılayacakları ve bunu sürekli artan rekabet ile birlikte nasıl yapacakları, onlar için hayati öneme sahip konular.

Endüstri, güvenilir enerji kaynaklarına giderek artan talebi karşılamaya çalışırken, muhtemelen bir takım temel eğilimleri görmeye devam edeceğiz: çalıştırılan gaz motorlarının sayısındaki artış ; kombine ısı ve enerji üretiminde, çöp gazı ve biyogazın kullanılmasındaki artış; yeni gaz iletim boru hatlarının kurulmasındaki artış; ve kömür yatağı metan gazı uygulamalarındaki artış gibi.

S2: Bu değişikliklerin ve eğilimlerin, yağ üreticilerini nasıl etkilemesini bekliyorsunuz?

Tellier: Mobil Endüstriyel Yağları’nın ailesinin üst düzey kaliteli yağları ve bakım çözümleri, her gün, enerji sektöründeki başarılı şirketlere verimliliklerini, ekipmanlarının performansı ile ömrünü ve karlılıklarını arttırmaları ve çalışmadıkları süreyi azaltmaları konusunda yardımcı oluyor.

Bu şirketler için makine güvenilirliği hayati önemdedir; örneğin arızalar yüzünden oluşan üretim kesintileri ile erken yağ değişiklikleri, işletme maliyetlerini ve nihayetinde fabrika verimliliğini ciddi oranda etkileyen kritik faktörler haline gelirler.

Bugün enerji üretim sektöründeki şirketler, ileri derecede karmaşık ve yüksek teknoloji içeren türbinleri ve doğalgaz motoru sistemlerini işletiyorlar.

Genel olarak motor tasarımındaki eğilimler, daha yüksek sıkıştırma oranları ve emisyonlar üzerinde daha fazla odaklanıp güç üretimini arttıran ve nihayetinde motorda bulunan yağ miktarını azaltan sistemleri geliştirdi.

Bu daha küçük ama daha güçlü üniteler, gaz motoru yağları üzerindeki baskıyı yeni seviyelere yükseltti.   Bunlar, doruk verimlilikte çalışmak için, aşırı noktalardaki sıcaklıklar, yük koşulları ve daha yüksek çalışma basınçları gibi en çetin koşullarda altında bile üstün koruma sağlayan yüksek performanslı yağlara ihtiyaç duyuyor.

Makine tasarımları daha ileri hale gelirken, hem motorun arıza duruş süresini hem de yağ değişimi ile ilgili işgücü maliyetlerini azaltarak, uzun sürelerle yüksek verimlilik sağlayan yağlara olan talebin daha da fazla arttığını gördük.  Bu eğilimin sürmesini bekliyoruz.

Tüm bu gelişmeler, yüksek performanslı doğal gaz motoru yağını, iyileştirilmiş verimlilik ve karlılığa erişmenin ayrılmaz bir unsuru yapıyor ve yeni kuşak yağ çözümlerini geliştirmede Orijinal Ekipman Üreticileri ve iş yüklenicileri ile neden bu kadar yakın çalıştığımızı açıklıyor.

S3: ExxonMobil enerji üretimi sektöründeki müşterilerine, rekabette önde kalmaları için nasıl yardım ediyor?

Tellier: ExxonMobil’de nihai amacımız, yüksek seviyedeki uygulama uzmanlığımız ile teknoloji lideri olmaya bağlılığımız sayesinde verimlilik artışını kolaylaştırarak müşterilerimizin rekabetçiliklerini geliştirmektir.

Şirket olarak AR-GE’ye sürekli yatırım yapmak, en verimli ürünleri ve bakım çözümlerini geliştirmek için dünyanın önde gelen ekipman üreticileri ile birlikte çalışmak üzerinde muazzam bir önemle duruyoruz.

Bu süreç AR-GE tesislerimizde başlıyor ve istenen ürün profilini çıkarma aşamasındaki hayati katkılarını sağlamak üzere, lider ekipman üreticileri ve bu ekipmanların kullanıcıları ve bakımını yapanlar ile el ele çalışılıyor.

Enerji üretim sektörü için en son yeniliğimiz olan Mobil SHC Pegasus 30 doğal gaz motoru yağı, bir dizi saha, laboratuar ve OEM motor testinin, piyasanın lider ekipman üreticileri birlikte yaptığımız bu ortakyaşam sürecin mükemmel bir örneğidir.

Sentetik yağ teknolojisinin önde gelen şirketlerinden olan ExxonMobil, yenilikçi yağların performans ve sürdürülebilirliği ile ilgili somut faydalar ve sektöre ve tüketicilere ekonomik avantajlar sağlanmasına yardımcı olduğunu defalarca kanıtlamıştır.   Yüksek performanslı ürünlerde, temel alanlarda optimum performansa erişmek için polialfaolefinler gibi en kaliteli baz yağlar ile birlikte ayrı katık bileşenlerini kullanmayı tercih ediyoruz.

Testlerimiz gelişmiş sentetik yağların, geleneksel madeni yağlar ile karşılaştırıldığında, ekipman çalışma verimliliğinin ve yakıt ekonomisinin artmasına, daha az enerji ve kaynak kullanımına, daha düşük emisyonlara ve gaz motorlarında maliyetlerden tasarruf yapılmasına katkıda bulunduğunu gösterdi1.

Sentetik bazlı ürünlerdeki yenilikler de daha uzun yağ performansı döngüleri sağlanmasına ve yağ tüketiminin, kullanılmış yağ hacminin ve faaliyet giderlerinin azalmasına yardım ediyor.  Mobil Endüstriyel Yağlar’ın ardındaki ekip, birinci kalite yağları sunmanın yanında, şirketlere ekipman bakımı ihtiyaçlarını daha iyi yönetmeleri için özel, aktif destek sağlayan bir dizi satış sonrası hizmet de sunuyor.

S4: ExxonMobil’in yeni Mobil SHC Pegasus 30 ürünü hakkında bize daha fazla bilgi verir misiniz?

Tellier: Mobil SHC Pegasus 30 ürünümüzün piyasaya sürülmesi, doğal gaz motorları için yağlama teknolojisinde çok önemli bir kilometre taşını temsil etmektedir.  Mobil SHC Pegasus 30, doğal gaz motor sistemlerinin ve kritik parçalarının performansını arttırmak için uzmanlarca formüle edilmiş, yeni kuşak yüksek performanslı bir sentetik yağdır.

Laboratuarda ve sahada gerçek hayat çalışma koşullarında yapılan geniş bir yelpazedeki testlerin sonuçları, geleneksel madeni yağlarla karşılaştırıldığında Mobil SHC Pegasus 30’un 2-3 kata kadar kayda değer oranda daha uzun yağ değiştirme aralıklarını nasıl sağlayabildiğini gösterdi2.

Ayrıca Power Engineering International okuyucularının ilgilerini en çok, Mobil SHC Pegasus 30’un yakıt verimliliğinde yüzde 1,5 artış3 sunabilen, enerji açısından dünyanın en verimli gaz motoru yağlarından biri olduğunu öğrenmenin çekeceğine inanıyorum, bu da tam şirketlerin aradığı rekabetçi avantaj türünde bir husus.

Mobil SHC Pegasus 30, üstün özellikleri sayesinde müşterilerine, hepsi bir teknolojide olmak üzere, daha az ekipman arıza süresi, artan verim ve motor korumasını tecrübe etmelerine yardımcı olabilir.

S5: Bu alanın ürün verimliliğini en üst düzeye çıkarmadaki hayati önemi göz önüne alındığında, fabrika müdürlerinin karlılıklarını korumak için önleyici bakım veya tasarruf tedbirleri üzerinde daha çok durmaları gerekir mi?

Tellier: Hem önleyici bakım, hem de enerji tasarrufu için tasarlanmış tedbirler, bir fabrikanın karlılığı üzerinde bariz bir etkiye sahip olabilir; bu itibarla birinin diğerine tercih edilmemesi gerektiğine inanıyoruz.

Mobil Endüstriyel Yağları ve PennWell’in yaptığı Avrupa gaz motoru işleticilerinin son dönemdeki bir araştırmasının sonuçları, her iki faktörün ve verimli yağlamanın çok kritik olduğunu vurguladı.

Aslına bakılırsa ankete katılanların yüzde 41’i, yağlarla ilgili en önemli sorun olarak bir şirketin karlılığı için sürekli maddi fayda sağlayan yakıt verimliliğindeki artış ile birlikte motor verimliliğini gösterdiler.

Önleyici bakım hakkında ise ankete cevap verenlerin yarıdan fazlası4, gaz motoru yağlaması ile ilgili bakımın, şirketlerinin karlılığını “orta” ile “çok” arasında etkilediğini düşünüyor.

Bu yüzden işletmeciler, önleyici bakıma yatırım yapmayı ihmal ederek bilançolarındaki önemli aktiflerin korunmasını tehlikeye attıklarının bilincindeler.

S6: Başarılı bir önleyici bakım programının temel bileşenleri nelerdir?

Tellier: Herhangi bir önleyici bakım programının kilometre taşı, doğru yağların ve greslerin seçilmesi ve düzgün uygulanmasıdır. Enerji üretimi sektöründeki şirketlerin, performans ve verimlilik  alanlarındaki faydaları nedeniyle Mobil SHC Pegasus 30’un pek çok yağlama ihtiyaçları için doğru yağ olduğunu kısa zamanda kabul edeceklerine inanıyoruz.

En uygun yağı seçmenin ötesinde, kapsamlı bir yağ analizi programına sahip olunması, başarılı bir önleyici bakım stratejisinin hayati bir parçasıdır.  Yağ analizi izlemelerini geliştirmek ama bunu en verimli ve uygun maliyetli şekilde yapmak isteyen şirketler için ideal bir çözüm, ExxonMobil’in tescilli “Signum Yağ Analizi” programıdır.

Kullanımı kolay ve kullanışlı olan Signum, özellikle kullanılmış yağdaki kritik göstergeleri izlemek üzere hazırlanmış, lider ekipman üreticilerinin spesifikasyonlarına ve uluslararası standartlara dayanan en son teknoloji ürünü bir çevrimiçi yağ analizi programıdır.  Tasarımı itibarıyla yağı ve yağ analizinden ne beklenmesi gerektiğini biliyoruz, bu yüzden Signum’un kullanılması motorunuzdaki yağın doğru zamanda, doğru laboratuar personeli tarafından görülmesini sağlıyor.

1, 2 ExxonMobil’in kendi geleneksel madeni yağları

3 Mobil SHC Pegasus’un yakıt verimliliği tamamiyle ExxonMobil’in standart SAE 40 doğal gaz motor yağı ile kıyaslandığında elde edilen performansı ile ilgilidir. Kullanılan teknoloji, kontrol altındaki koşullarda, standart doğal gaz motoru uygulamalarında Mobil Pegasus 1005 ve 805 serileri ile karşılaştırıldığında, yakıt verimliliğinde yüzde 1,5’a kadar bir artış sağlar. Verimlilik artışları çalışma koşullarına göre değişir. Bu ürünün enerji verimliliği iddiası, tüm geçerli endüstri standardı ve protokollerine uygun olarak yapılmış sıvı kullanımı test sonuçlarına dayanmaktadır.

4 Yüzde 52,7. Anket, Kasım-Aralık 2009’da, Mobil Endüstriyel Yağlar ile ortaklaşa olarak PennEnergy.com tarafından yapılmıştır.

 

Yeni Mobil SHC Pegasus veya diğer Mobil markalı yağlar ve hizmetler hakkında daha fazla bilgi için lütfen teknik.destek@exxonmobil.com adresinden veya +90 216 468 9696 numaralı telefondan ExxonMobil Yağları Teknik Destek Mühendisi ile temasa geçin veya www.mobilindustrial.com adresini ziyaret edin.

 

YENİ BİR ENERJİ VERİMLİLİĞİ LOGOSU

 Yeni Mobil SHC Pegasus ürününe ‘Enerji Verimliliği’ logosu verilecektir. ExxonMobil’in standart SAE 40 doğal gaz motoru yağları ile karşılaştırıldığında, Mobil SHC Pegasus’un yakıt verimliliği yalnızca sıvı performansı ile ilgilidir. Kontrol altındaki koşullarda, standart doğal gaz motoru uygulamaları ile karşılaştırıldığında, kullanılan teknoloji, Mobil Pegasus 1005 ve 805 serilerine göre yakıt verimliliğinde yüzde 1,5’e kadar bir artış sağlar. Verimlilik artışları çalışma koşullarına göre değişir. Bu ürünün enerji verimliliği iddiası, tüm geçerli endüstri standardı ve protokollerine uygun olarak yapılmış sıvı kullanımı test sonuçlarına dayanmaktadır.

 


e-bülten'e üye olun
E-Posta:

Redüktör Dergisi Reklamlar

URL: https://www.reduktordergisi.com/?p=712

Yazan - Eki 10 2011. Kategori Haberler, Madeni Kimyasal. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazıya yorum yapabilir ve geri izlemede bulunabilirsiniz

Yorum yaz

Foto Galeri

Giriş | Designed by Gabfire themes YukarıYukarı