E-bülten almak istiyorsanız kayıt olun!


E-Bülten'e Üye Olun
E-Posta:

Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edin

Redomak için redüktör sektörü ve gelişimi

2009 yılının son çeyreğinde komponent tedariği ile faaliyetine başlayan Redomak Mühendislik ve Mekatronik Ltd. Şti, müşterilerine sunduğu stratejik önemi olan önerileri ile çözüm ortağı olmuş, her boyda CNC router ve  özel tip makine imalatı, endüstriyel PC uygulamaları, gantry sistem imalatı, otomasyona yönelik uygulamaları ile bugün Türk Sanayisi içinde makine sektöründe yerini almıştır. Özel tip redüktör seçimi ve uygulamaları, kremayer, lineer yataklar, vidalı miller, XY tablalar ve modül uygulamaları, alüminyum profiller, 3 eksen, 5 eksen özel imalatlar, robot kolu sistemleri, devreya alma, servo, PLC, montaj hattında iyileştirmeye yönelik uygulamaları hizmetlerimiz arasında saymak mümkündür.

 

Firmanız sektöre hangi hizmetleri veriyor?

2009 yılının son çeyreğinde komponent tedariği ile faaliyetine başlayan Redomak Mühendislik ve Mekatronik Ltd. Şti, müşterilerine sunduğu stratejik önemi olan önerileri ile çözüm ortağı olmuş, her boyda CNC router ve  özel tip makine imalatı, endüstriyel PC uygulamaları, gantry sistem imalatı, otomasyona yönelik uygulamaları ile bugün Türk Sanayisi içinde makine sektöründe yerini almıştır. Özel tip redüktör seçimi ve uygulamaları, kremayer, lineer yataklar, vidalı miller, XY tablalar ve modül uygulamaları, alüminyum profiller, 3 eksen, 5 eksen özel imalatlar, robot kolu sistemleri, devreya alma, servo, PLC, montaj hattında iyileştirmeye yönelik uygulamaları hizmetlerimiz arasında saymak mümkündür.

2010 yılında alanınızda ne kadarlık üretim yaptınız? (Miktar ve değer olarak)  Farklı bir ifadeyle bu dönemde ne kadar ciro elde ettiniz? Bu dönemde elde ettiğiniz rakamları 2009 yılıyla karşılaştırır mısınız?

Firmamızın 2009 yılının son çeyreğinde kurulduğu göz önüne alındığında, 2010 yılı ile kıyaslamak çok gerçekçi olmamakla beraber, iyi bir çıkış çizgisi yakaladığını rahatlıkla belirtebiliriz. Özellikle 2010 yılının ikinci yarısı içinde bu çizgi daha keskin bir şekilde belirmektedir. Ayrıca 2010 yılı, üretim faaliyetlerine hazırlık ve sonrası ise olumlu devam edecek olan başlangıçlara zemin hazırlayacak bir dönem olmuştur bizim için. Bu dönem, yılın son çeyreğine diğer dönemlere oranla 4  kata varan  cirolar ile devam etmiştir.

Söz konusu dönemde meydana gelen büyüme veya daralmanın nedenlerini sıralamanızı rica ederim…

Söz konusu dönem, 2009 yılında stratejik olarak iyi planlanmak sureti ile temelleri atılan bir peryodu oluşturduğu için, hedeflenen istikrarlı bir büyümenin somut adımları bu süreçte baş etken olarak sayılabilir. Katma değeri yüksek, kaliteli ürünün müşterisine kazandırılması ve bu çerçevede karşılıklı kazanma ilkesi gözetilerek müşterisi ve çalışan memnuniyetine azami dikkat edilmesi, insanı ön planda tutan bakış açısı,  temel şirket prensiplerini oluşturduğu için, gelinen noktada kilometre taşlarını oluşturan unsurlardır. Ancak imalatçı olmanın zorluklarını burada belirtmeden geçemeyeceğiz; zira böyle bir süreç içerisinde birbirine dayalı bir yapı arz eden sanayi içinde bu noktada karşımıza çıkan aksaklıklar ister istemez müşteriye yansımış bu da beklenen düzeyde büyümenin göreceli olarak gecikmesi ile sonuçlanmıştır. Yetişmiş insan insan gücü, yani kalifiye eleman eksikliği imalat sektörü içinde ayrı bir yaradır. Sektördeki firma sayısının çok olması kalite ve fiyat politikalarını olumsuz bir şekilde etkilemekte ve bu da konunun diğer bir boyutunu oluşturmaktadır.

Aynı şekilde bu yılın ilk yarısı itibariyle yapmış olduğunuz satışları 2010 yılının aynı dönemiyle karşılaştırır mısınız? Satışlarınızda meydana gelen artış veya azalmanın nedenlerini sıralamanızı rica ederim.
Firma iç pazarın ne kadarına hakim? (Yüzde ile ifade edebilirsiniz….)
2009 yılındaki büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdüren firmamız redüktör pazarında %2, CNC kontrol ve endüstriyel PLC uygulamaları sahasında %10 Pazar payı hedeflenmektedir. Diğer yanda genel ürün grupları ile hedeflenen Pazar payı %10 olup, her yıl istikrarlı bir şekilde %5 büyüme hedeflenmektedir.

Firmanız ihracat yapıyor mu? Hangi ülkelere, hangi ürün gruplarını ihraç ediyorsunuz? Yıllık cironuzun yüzde kaçını ihracattan karşılıyorsunuz?
Oluşturuduğu makine imalatı altyapısı ile önce iç pazardan aldığı talepler doğrultusunda imalatını sürdüren firmamız, şu anda Ortadoğu ülkeleri ve Rusya pazarının ilgisini çekmiş olup, bu yönde katılması planan yurtdışı fuarlar gündemdedir. Talep gelen bölgelere göre çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir. Yakın bir zamanda Ortadoğu ve Rusya pazarında makinelerimiz markamız ile ses getirecektir. Oluşturmakta olduğumuz altyapı tümüyle hayata geçirildiğinde yurtiçi pazardaki cironun iki katından fazlası ihracattan elde edilmesi planlanmıştır.
Yeni dönemde alanınızda öne çıkan ürün türleri hakkında bilgilendirme yapar mısınız? Sizce bu alanın geleceği hangi ürünlerde olacak? Bu alana yönelik farklı bir üretim söz konusu mu?

Yeni dönemde mekatronik ürünlerin hızlı teknolojik gelişmeler ile örtüşerek, zaman ve para tasarrufu sağlayan, katma değeri yüksek, pratik kullanım avantajı sunan ve bakım gerektirmeyen ürünler bu pazarın trendini oluşturmaktadır. Titizlikle seçilen komponentler beraberinde, programlanabilen ürünler eşliğinde uyum içinde çalışabilen, kısacası bir makineyi oluşturan ana unsurlar yolunuzu ne kadar kısaltıyor, ne kadar geri dönüşümleri yüksek oluyorsa bu oranda talep artmakta. Bu bağlamda özel tip makine elemanları, servo sistemler, sürücüler, endüstriyel tip PLC üniteler, CNC kontrolör son dönemin öne çıkan gruplarını oluşturmaktadır.

Önümüzdeki dönemde yeni bir yatırımınız olacak mı? Varsa böyle bir yatırım, bu konuda bilgi verir misiniz? (Nerede olacak, fabrika mı, makine yatırımı mı, fabrika ise kaç metrekarelik bir alan, yatırım tutarı nedir, ne zaman hayata geçecek, bu yatırımın üretiminize katkısı ne olacak gibi…)

İzmit’teki imalat atölyemiz için yeni ekipmanların alımı planlanmaktadır. Artan imalat talepleri ile daha geniş bir alana ihtiyaç duyulurken kadronun da genişletilmesi bu plan dahilindedir. Bu sayede üretim hızı ve çeşitliliği artırılırken ürün kalitesinde çıta da yükseltilmiş olacaktır.

Firma olarak alanınızda yaşadığınız temel sorunlar nelerdir? Bu sorunlara çözüm önerilerinizi sıralar mısınız? (Lütfen bu soruyu pirinç bakımından ele alın. Genel ekonomik sorunların yanı sıra bu alana yönelik değerlendirme yapmaya çalışın..)
Türkiye’de ve uluslar arası piyasada, saygın ve güvenilir bir marka olma, kalitesi ve hizmetinden ödün vermeden katma değeri yüksek ürünlerle Türk sanayine katkıda bulunma vizyonu ile yola çıkan firmamız, “Ekonomik Çözüm Paketleri” sloganıyla kaliteyi en uygun fiyatla müşterisine sunma, insanı ön planda tutan felsefesi ile misyonu ile faaliyet gösteren firmamızın yaşadığı temel sorunlar ülke genelinde sektörde yer alan firmaların karşılaştıklarından çok farklı olmamakla birlikte bahsi geçen vizyon ve misyonumuz ile yola devam etmemizde bu güçlükleri aşmada en büyük motive edici unsurlardır öncelikle. Bu noktada ise sektörün gelişimine yönelik bir takım stratejik eksiklikler olduğunu vurgulamalıyız. Yüksek katma değer yaratma konusunda ciddi sıkıntılara yol açabilen stratejik eksiklik içinde “herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çarklar, dişliler ve çeşitli parçalardan oluşan düzenekler bütününe makine” dendiğini hatırlatmak sureti ile  bu temel işlevi de makine parçaları ile ele almak doğru olacaktır diye düşünüyoruz. Bir işi yapmak veya etki oluşturmada kullanılan çarklar, düzenekler, herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye verimli bir şekilde dönüştürebildikleri ölçüde işlevlerini görmüş olacaklarından, zamanın getireceği yeni gereksinimlere de cevap verebilir nitelik taşımalı, aşınan parçalar değiştirilmeli, istenen verim için gerekirse ve elbette ki yeni bir tasarım ortaya konmalıdır. Makine sanayinin özel ve hayati bir önem taşıdığı günümüz koşullarında, en fazla işgücü barındıran yapısıyla uluslar arası pazarlarda rekabet edebilir düzeyde olması bu sektörün geleceğinin olmazsa olmazıdır. Nispeten düşük düzeyde işçilik ücretleri ile rekabet koşullarında bir avantaj elde eden ve çoğunlukla Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi ( KOBİ) olarak faaliyet gösteren ülkemiz koşullarında, kalite ve bilgi birikimi konuları hiç de azımsanmayacak bir düzeye ulaşmıştır. Ancak, KOBİ’lerin ulaştıkları takdir edilecek bu konumlarına hangi fedakarlıklar ile ulaştıkları ise adeta bir yara gibidir. Her yıl küresel  rekabet koşullarının daha keskin bir şekilde artmasıyla, Ar-Ge ve ek mühendislik hizmetleri gerektiren çalışmalar adeta KOBİ’leri köşeye sıkıştırmaktadır. Ar-Ge için yeterli sermaye olmayışı bu yolculuğu iyice güçleştirmektedir. Sanayici Ar-Ge için ayırdığı bütçe ile aynı zamanda ürününü yurt içi ve yurtdışına pazarlarken rekabet etme zorluğu da onu beklemektedir. Birbirine dayalı olarak nitelendirdiğimiz sektör içinde yer alan firmaların ise bütün bu zorluklardan etkilenmeleri doğal bir süreçtir. Bu bağlamda imalatçı rekabet edebilmek için makinesinde kullanmak üzere en uygun fiyatlı ürünü arama zorunluluğu onu bazen yanlış seçim yapmasına adeta itmektedir. Bu ise yanlış seçilmiş ürünler çöplüğüne dönüşürken, bu maliyet gene KOBİ’lere fatura edilmektedir. Hem kalite ve ekonomik olma çizgisinde kafa karıştırır düzeyde piyasadaki mevcut bazı Uzakdoğu ürünlerinin bu baskı altında seçimleri, sektör içinde faaliyet gösteren firmamıza da olumsuz olarak yansımaktadır. Bu noktada KOBİ’lerin bilinçlendirilmesinin yanı sıra teşvik edilebilecekleri düşük faizli krediler ve doğru yere verilecek hibe krediler gene ülke ekonomisine artı olarak dönecek, bizi kısmen dışa bağımlı sanayi olmaktan uzak tutacaktır.  Burada yapılacak daha titiz araştırmalar, konunun çok daha titizlikle irdelenip analiz edilmesi, uluslar arası düzeyde hedef belirlenmesi yeterli zeka, bilgi birikimi ve sağlam vizyon ve misyon sahibi işletmecileri ülkemizin adını çok daha iyi seviyelere taşıyabilecektir kuşkusuz.

Faaliyet gösterdiğiniz alan itibariyle bağlı bulunduğunuz bakanlıktan beklentileriniz, öneri ve sıkıntılarınız nelerdir? Lütfen açıklayın. Sizce sektörü daha iyi bir noktaya taşımak için genel olarak tüm aktörler nasıl bir yol izlemeli? Bu alanda Türkiye’nin gelecek stratejileri ne olmalı?

-Yetişmiş insan gücü, kalifiye eleman açığı sıkıntısının bir an önce kapatılacak şekilde yeni düzenlemeler yapılması
-Meslek liselerinin desteklenmesi ve özendirilmesi
-Uygulamaya yönelik bir eğitim sisteminin yaygınlaştırılıp, gerçek yaşam ile barışık, somut çözümler üretmeye hazır beyin gücünün desteklenmesi ve beyin göçünün tersine çevrilip, ülkeye kazandıracak net politikalar uygulanması temel beklentilerimiz arasındadır. Zira birbirleri üzerinde yükselerek iş yaşamına ve dolayısı ile günlük yaşantımıza şekil veren sözü geçen kavramlar, kalite anlayışı ile kimliğini bulmakta, standartlaşma zorunluluğu ile hayatımıza getirisinin yüksek olacağına inandığımız konforu sunma özelliğine sahiptirler.

Son olarak eklemek istedikleriniz….
Bütün zorluklarına rağmen, Türk Sanayii çok daha iyi bir konumda olmayı, zor dönemlerde sergilediği performansı, özverisi, keskin zekası ile hak etttiğini düşünüyorum. Başarının resmini zihninde çizerek, inaçla, uzun vadeli planlar yaparak geleceğe yatırım yapan, tünelin ucundaki ışığın ümidi ile çizgisinde devam eden,  onurlu duruşunu koruyan sanayicilerimiz olduğu sürece özlenen standartlara muhakkak ulaşılacaktır.
 Özer KOÇ
Genel Müdür
Makine Mühendisi
Redomak Mühendislik ve Mekatronik Ltd. Şti.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir