E-bülten almak istiyorsanız kayıt olun!


E-Bülten'e Üye Olun
E-Posta:

Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edin

EUREKA Proje Destek Fırsatlarını Kaçırmayın

Son Başvuru Tarihi

Standart EUREKA Projesi ve şemsiye projesi olarak adlandırılan proje başvuruları her zaman yapılabilir. Küme projeleri için ilgili kümenin belirlediği tarihlerde proje sunulabilmektedir.

 

Her Bir Proje İçin Asgari ve Azami Bütçe

EUREKA platformundaki projelere sağlanan hibe tutarında bir kısıtlama bulunmamaktadır.  Bununla birlikte bir kuruluşa ve/veya bir projeye bir takvim yılı içinde sağlanacak maksimum destek miktarı sınırlandırılabilir. Getirilen maksimum destek sınırları TÜBİTAK tarafından TEYDEB internet adresinde yayımlanır.

 

Eş Finansman Oranı

Büyük ölçekli firmalara %60, KOBİ’lere ise %75 oranında hibe verilmektedir. Kalan kısım başvuran kuruluş tarafından sağlanmalıdır.

 

Projenin Süresi

Projede destek kapsamına alınan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereken ve TÜBİTAK tarafından kabul edilen süredir.

 

Hedef Gruplar

Firmalar; KOBİ’ler, Üniversiteler ve araştırma kuruluşları

 

Uygun Başvuru Sahipleri

Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan tüm kuruluşlar EUREKA’ya başvurabilirler.

 

Programın Hedefleri

EUREKA pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası işbirliği platformudur. Avrupa’nın rekabetçiliğinin arttırılması için EUREKA üye ülkelerindeki büyük sanayi kuruluşları ve KOBİ’ler, üniversiteler ve araştırma kuruluşları arasındaki kalıcı Ar-Ge işbirliklerinin arttırılmasını amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, EUREKA;

  • İkili ve çoklu işbirliği (Standart) projeleri ile kısa zamanda ticarileşebilecek ürün, süreç ve hizmetler geliştirilmesini,
  • Şemsiyeler (Umbrellas) aracılığıyla stratejik öneme sahip teknoloji alanlarında ülkeler arasında yakın işbirliği sağlanmasını ve ikili ve çoklu projeler yaratılmasını,
  • Kümeler (Clusters) aracılığıyla Avrupa’daki sektör liderlerinin uzun vadeli Ar-Ge işbirlikleri oluşturmasını ve böylece rekabet öncesi araştırma ortaklıklarının kurulmasını,
  • EUROSTARS Programı aracılığıyla KOBİ’lerin EUREKA Programı’na katılımını artırmayı ve projelerde daha etkin rol almalarını

hedeflemektedir.

 

Öncelik Alanları             

EUREKA bünyesinde gözde teknoloji alanlarındaki firmaların biraraya gelerek oluşturdukları yapılanmalar “Küme” olarak adlandırılmaktadır. EUREKA bünyesinde farklı teknoloji alanları için oluşturulmuş, aktif olarak çalışan 6 farklı küme bulunmaktadır:

ACQUEAU: Su teknolojileri

CATRENE: Mikro ve nano elektronik

CELTIC+: Telekomünikasyon çözümleri, mobil iletişim, mobil uygulamalar, internet altyapıları

EUROGIA+: Yenilenebilir enerjiler

ITEA2: Yazılım çözümleri, servis yazılımları, gömülü yazılımlar, e-sağlık MANUFUTURE INDUSTRY: Üretim sistemleri ve teknolojileri

 

EUREKA Şemsiyeleri, EUREKA programlarında aktif rol alan EUREKA üyesi ülke temsilcileri ve kümenin hedeflediği sektörü temsil eden firmalar arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulmuş sektörel yapılanmalardır. 5 farklı şemsiye ve faaliyet alanları şunlardır:

EUREKA Tourism: Turizm, kültür ve otelcilikle ilgilenen şirketlerle turizm kullanımı ve servis teknolojilerini geliştirme üzerine çalışan şirketleri bir araya getirmek.

EuroAgri FoodChain: Avrupa’nın rekabet edebilirliğini güçlendirmek için tarım, gıda ve beslenme sektörlerinde yenilikçiliğe ve teknolojinin uygulanmasına yardımcı olmak.

E!SURF: Triboloji (sürtünme bilim) alanında, sanayi ve akademi arasında ilişki kurulması ve sanayiye teknoloji transferi yapılmasını sağlayacak, bütünleşmiş ve güçlü bir şemsiye kurarak, Avrupa’da gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmalarını bir araya getirmek.

PRO-FACTORY: Rekabetin ve sürdürülebilirliğin artırılması amacıyla, üretim teknolojileri ve robotbilimde, uygulama odaklı ve işbirlikçi Ar-Ge projeleri geliştirmek.

EurekaBuild2: Kaynak kullanımını azaltmak, taşıma ve hizmet ağlarını sürdürülebilir biçimde düzenlemek, çevresel ve insan kaynaklı etkileri azaltmak, güvenlik alanında iyileştirme yapmak ve kültürel mirası koruyarak sürdürülebilir hale getirmek.

 

Faaliyetler        

Pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik ar-ge projeleri desteklenir.

Destek sağlanacak projelerin:

a) Kavram geliştirme,

b) Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,

c) Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar,

d) Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,

e) Prototip üretimi,

f) Pilot tesisin kurulması,

g) Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,

h) Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri

aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir.

 

Yer

Program kapsamında geçerli olan tüm ülkeler

 

Başvuru Koşulları

Başvuru sayısıyla ilgili bir sınırlama getirilmemiştir.  Başvuru dili İngilizce’dir.

 

Ortaklık sayısı

Bir EUREKA projesi için iki farklı EUREKA üyesi ülkeden en az birer katılımcı olması gerekmektedir. Dolayısıyla, Türk firmalarının EUREKA programına proje başvurusunda bulunabilmeleri için üye ülkelerden en az bir tane proje ortağı bulmaları gerekmektedir. EUREKA üyesi ülkelerdeki firmalar, üniversiteler veya araştırma kurumları proje ortağı olarak yer alabilirler.

 

Başvuru Adresi / Yöntemi         

İnternet sitesinde yer alan form doldurulup, her ortak tarafından imzalanarak,  ana ortağın ülkesindeki Ulusal Proje Koordinatörü’ne gönderilmelidir.

(http://www.eurekanetwork.org/download-project-application-form)

Daha sonra Türk ortaklar tarafından, başlatılan EUREKA Projesi için  1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’na başvuru  yapılması gerekmektedir.

(https://eteydeb.tubitak.gov.tr/anasayfa.htm)

 

İnternet Adresi

http://www.eureka.org.tr/home.do

Daha fazla bilgi için: teydeb@tubitak.gov.tr

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir