E-bülten almak istiyorsanız kayıt olun!


E-Bülten'e Üye Olun
E-Posta:

Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edin

Tarım Kredi Kooperatiflerinin Tarihi Gelişim Süreci

Tarım Kredi Kooperatiflerinin Tarihi Gelişim Süreci

 

Ülkemizde ilk kez 1863 yılında Mithat Paşa’nın öncülüğünde Memleket Sandıkları ile başlayan kooperatifçilik hareketi; 1935 yılında çıkartılan 2836 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu ve 1936 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün Silifke’nin Tekir Çiftliği’nin bir numaralı ortağı olmasıyla gelişme göstermiştir.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, 1581 sayılı Kanun ve bu kanunda değişiklik yapan ve 2005 yılında çıkartılan 5330 sayılı kanun ile demokratik bir yapıya kavuşmuştur.

Ülke genelinde 1690’a yakın birim tarım kredi kooperatifi, 154 hizmet bürosu,16 bölge birliği ve merkez birliği ile yaklaşık 1,1 milyon çiftçi ortağına hizmet götüren dev bir kuruluş olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri;

– Ortaklarının ve gerektiğinde diğer üreticilerin üretim ve zaruri tüketim maddelerini temin etmek,

– Ortaklarının her türlü tarımsal girdi ihtiyaçları ile kısa ve orta vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak,

– Ortak ürünlerinin değerlendirilmesini sağlamak,

 

gibi asli görevleri yerine getirerek Türk Çiftçisine ve Tarımına önemli katkılar sağlamaktadır. Bugün Türkiye genelinde; Tekirdağ, Balıkesir, Sakarya, İzmir, Kütahya, Antalya, Konya, Ankara, Kayseri, Sivas, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya, Gaziantep ve Mersin olmak üzere 16 tane Bölge Birliği mevcuttur. Söz konusu Bölge Birlikleri de kendi aralarında birleşerek başkent Ankara’daki Merkez Birliğini kurmuşlardır.

 

Tarım kredi kooparatifleri genel müdür yardımcısı sayın Orhan Malyemez

Tarım Kredi Kooperatiflerinin her aşamasında demokratik bir teşkilatlanma sistemi hâkimdir. Çiftçiler yöneticilerini kendi aralarında seçerler. Bir buçuk asırlık maziye sahip olan Tarım Kredi Kooperatifleri, bugün Türk Tarımı ve Türk ekonomisinde oldukça önemli bir yere sahiptir.

Ortaklarının ihtiyacı olan gübre, karma hayvan yemi, zirai mücadele ihtiyaçları, sertifikalı tohumluk ile tarımsal araç gereçleri temin etmek için çok sayıda fabrikaya ortak olmuştur ya da kendisi fabrikalar kurmuştur.

Her türlü tarımsal girdileri ortaklarına kaliteli, ucuz ve zamanında temin etmeyi görev bilen Tarım Kredi Kooperatifleri, ülkemizde gübre üreten kuruluşlar arasında önemli bir yeri olan ve Türkiye de özelleştirmenin ilk örneklerinden birini teşkil eden Gübretaş’ın % 83.85 hissesine sahiptir.

Ayrıca; Gübretaş, İran’ın en büyük gübre tesisi olan Razi Petrochemicial şirketini kurulan bir konsorsiyumun lideri olarak satın alarak Türk çiftçisinin hizmetine sunmuş, yaptığı bu dev yatırımla da Ülkemize önemli bir tesis kazandırmıştır.

Çiftçilerimize ücretsiz toprak tahlili yapan Gübretaş, üreticiye uygun gübre kullanımı imkânını verirken; gübrenin de israf olmasını önleyen bir kuruluştur. Böyle bir kuruluşun en büyük hissedarı olan Tarım Kredi Kooperatifleri ise, ortaklarına kaliteli ve ucuz gübre temin edebilmeyi güvence altına almıştır.

Tarım Kredi Kooperatifleri Sigortacılık konusunda da faaliyet göstermekte olup; Groupama acentesi olarak ülkemizin en ücra köşelerine kadar yayılmış birim Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla çiftçilerimizi ve ürünlerini sigorta kapsamına alarak hizmet sunmaktadır. Böylece ortaklarımız gerek hayat gerekse kaza sigortası yaptırarak kendilerini daha güvende hissetmektedirler.

Zirai mücadele ilaçları dağıtımında da küçümsenemeyecek bir yere sahip olan Tarım Kredi Kooperatifleri, zirai ilaç üretmek amacıyla Manisa’da faaliyette bulunan TARKİM Bitki Koruma Ürünleri A.Ş.’de gerekli modernize çalışmalarını tamamladıktan sonra üretime başlayacaktır.

Diğer yandan ortak olduğu yem ve yağ fabrikalarıyla da çiftçilerin ürünlerini değerlendirirken; ülkemizin sanayisine de büyük katkı sağlamaktadır.

Tarım Kredi Kooperatifleri, Türkiye’de su kaynaklarının verimli kullanılmasına, tarımda su kullanımına yönelik yeni teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmak, Türkiye’ye bu teknolojileri getirmek ve teknoloji transferinde bulunmak amacıyla damla sulma sistemleri ve donanımlarının üretimini yapmak üzere “Tarım Kredi Plastik ve Damla Sulama Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ni” (TARKPLAST) kurmuştur.

 

Çok sayıda iştirak ve işletmeye sahip olan Tarım Kredi Kooperatifleri, Antalya’daki İmece Plastik Fabrikasında ürettiği sera örtüsü ile çiftçimizin ucuz sera yapmasını sağlarken; ülkemiz insanlarının her mevsimde ürün alabilmesine de yardımcı olmaktadır. İmece Prefabrik şirketimiz de akaryakıt tankerleri ve yaşam konteynerleri ile prefabrik çelik yapılar üreterek başta tarım kredi kooperatiflerinin ihtiyacını karşılamak üzere Türk çiftçisine ve özel kuruluşların ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

Tarım Kredi Kooperatifleri, son yıllarda yaygınlaştırdığı akaryakıt tankerleri aracılığıyla, çiftçiye yerinde ve kredili akaryakıt da vermektedir. Bölge Birliklerinde oluşturulan tanker filoları ile bu konuda önemli bir mesafe alınmıştır.

Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarına Ana Sözleşme ve mevzuatları doğrultusunda kısa ve orta vadeli kredi de sağlamaktadır. Kredinin büyük bir kısmını ayni olarak veren Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçilerin ihtiyaçları olan bütün tarım girdilerini kaliteli ve ucuz olarak karşılamayı amaç edinmiştir.

Çiftçilere sunulan girdilerin test-kalite ve kontrolü, TSE normları ve teknik elemanlarının geliştirmiş olduğu usul ve şartlar çerçevesinde yapılmaktadır.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin en önemli şirketlerinden birisi de TAREKS A.Ş.’dir Sermayesinin tamamı Tarım Kredi Kooperatiflerine ait olan TAREKS A.Ş.’nin Türk Çiftçisi için ayrı bir önemi vardır. Çünkü Tarım Kredi Kooperatifleri, bu şirket aracılığıyla pek çok hizmete öncülük etmektedir. TAREKS A.Ş. tarafından, üst kademede tohumların bir kısmının ülkemizde gerçekleştirildiği gibi bir kısım ürünün sertifikalı tohumluğu da yurt dışından getirilerek, çiftçiye ulaştırılmaktadır. Sertifikalı tohumluklar, bir yandan ürünün kalitesini artırırken diğer yandan rekoltenin artırılmasını sağlamaktadır.

 

Tareks A.Ş. ve Hırvat Osijek Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliği ile yeni tohumluk çeşitlerinin Türkiye’de ıslahına yönelik olarak Balıkesir-Altınova’da “Hibrit Mısır Tohumluğu Araştırma ve Islah İstasyonu” kurulmuştur. Yine TAREKS A.Ş. aracılığıyla Avrupa ülkeleri ve Avusturalya’dan getirilen damızlık gebe süt inekleri ve suni tohumlama faaliyetleri ile ABD ve Almanya orijinli boğalardan alınan spermaları ithal edilerek yüksek kalitede gen aktarımı sağlanmıştır. Hayvancılığımızın gelişmesinde büyük rol oynayan TAREKS kurduğu gezici hayvan hastaneleri aracılığı ile de besicilere anında ve modern hizmetler götürmektedir.

Tarım Kredi Kooperatifleri ürettiği projelerle de Türk Çiftçisi ve Türk Tarımına hizmet ediyor, istihdam yaratıyor. AB, Tarım Bakanlığı ve GAP Bölgesel kırsal Kalkınma Hibe Programları ile ülkemizin çeşitli yerlerinde uygulanan projeler hayata geçiriliyor.

Tarım Kredi Kooperatifleri, ortaklarını ve personelini çeşitli Üniversiteler ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak eğitimden geçirir. Ortak ve çiftçi eğitimine son derece önem veren Tarım Kredi Kooperatifleri, kurmuş olduğu Tarım Kredi Kooperatifleri Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı (TAREKSAV) vasıtasıyla da ihtiyaç sahibi çiftçilerinin ve çalışanlarının çocuklarına yükseköğrenim bursu vermekte. Bünyesinde çalıştırdığı ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler tarafından üreticilere eğitim araçları vasıtasıyla, mahallinde danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır.

Aylık periyotlarda yayımladığı Türk-Koop Tarım Kredi Gazetesi aracılığıyla köylü, çiftçi, bilim adamı, bürokrat ve personeli arasındaki iletişimi sağlar.Bilgi-işlem konusuna büyük önem veren Tarım Kredi Kooperatifleri, bütün kooperatiflerini bilgisayar ağına kavuşturmuştur.

Tarım Kredi Kooperatifleri, birlikleri, ortakları ve iştirakleri bir bilgisayar ağı altında toplamak amacıyla, otomasyon projesini kurumun kendi imkânları nisbetinde hayata geçirmiştir.Merkez Birliği, Bölge Birlikleri ve kooperatiflerin hemen hemen tamamı, kendi hizmet binalarında faaliyetlerini sürdürmekte olup, tarımsal girdilerin muhafazası için de depoları mevcuttur.Tarım Kredi Kooperatifleri, yurt içindeki ve dünyanın çeşitli ülkelerindeki kooperatifler ve tarım kuruluşları ile işbirliği yaparak Türk Tarımı’nın ve Türk Kooperatifçiliği’nin gelişmesine önemli katkılar sağlar.

Uluslar arası Raiffeisen Birliği (IRU), Avrupa Tarım Konfederasyonu (CEA) ve Milletlerarası Kooperatifler Birliği (ICA)’nın üyesidir. Kısaca, Türk Çiftçisi’nin refahının sembolü olan Tarım Kredi Kooperatifleri, Türk Tarımı’nı daha ileriye, Türk Çiftçisini daha güzel yarınlara hazırlamanın şevk, heyecan ve gururunu duymaktadır.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin hedefi Türk Milletinin asil dayanağı olan Türk Çiftçisi’ne hizmetin en iyisini götürmektedir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir