İş dünyası ile bürokrasi arasında kirli ilişkiler ağı var

 

İGİAD Başkanı Şükrü Alkan

İGİAD Başkanı Şükrü Alkan: Bürokraside çalışanların bir kısmının baş aktör olduğu iddia olunan yolsuzluklar devlet geleneği ve iş ahlaki ile uyuşmamaktadır…

 Son günlerde Kamu İhale Kurumu’nda yaşanan yolsuzluk iddialarının ortaya çıkması ve ardından soruşturma konusu olması üzerine İGİAD İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Başkanı Şükrü Alkan, yolsuzlukların, ahlaksızlıkların önlenebilmesi için etik değerlerin korunması ve yaşatılmasıyla birlikte kurumların şeffaflaşması gerektiğini, iyi bir denetim, adil bir yargılama ve caydırıcı cezalarla yolsuzluklarla mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.

 

Yolsuzluk ve ahlaksızlıkla mücadelede medya ve sivil topluma büyük görev düşüyor

Kamu İhale Kurumu’nun bazı yönetici ve çalışanlarıyla ilgili rüşvet, yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya alınması üzerine İGİAD Başkanı Şükrü Alkan, yolsuzluk sorununun varlığı kadar konunun yeteri kadar gündemde yer almayışını da ciddi bir problem olarak gördüklerini söyledi. Alkan, yolsuzlukla mücadelede yasama, yürütme, yargı, medya ve sivil toplum gibi bütün erklerin kendi alanları dâhilinde yolsuzlukla mücadele etmeleri gerektiğini söyledi. Özellikle medyanın ve sivil toplum kuruluşlarının sesini yolsuzluk ve toplumsal ahlaksızlık karşısında her zamankinden daha fazla çıkarmaları gerektiğini söyleyen Alkan, sivil toplumun ve medyanın bireysel ahlaka vurgu yapmaları gerektiğini savundu.

 

Yönetsel yolsuzluklar devlet geleneği ve kamu yönetiminde ahlaki davranış ile uyuşmuyor

Günümüzde gerek toplumsal düzlemde gerek idari düzlemde yaygın bir yozlaşma ve ahlaki yıpranmanın varlığı, değişik zamanlarda ve kurumlarda kendisini göstermektedir. Bu sorunun varlığı zaman zaman kamu kurumlarıyla halkı karşı karşıya getirmekte ve muasır medeniyet telakkisinden bizleri uzaklaştırmaktadır. Aynı zamanda bu tip fiillerin varlığı devlet kurumlarına olan güvenin zedelenmesine neden olmaktadır. Bürokraside çalışanların bir kısmının baş aktör olduğu yönetsel yolsuzluklar devlet geleneği ve kamu yönetiminde ahlaki davranış ile uyuşmamaktadır.

İGİAD Başkanı Alkan yolsuzluğun nedenlerini; ihale mevzuatının şeffaf olmayışına, ihale mevzuatının rüşvete, yolsuzluğa imkân tanımasına, kurumların hesap verebilir ve hesap sorulabilir boyutta olmamasına, ihale mevzuatında yetersizlik ve yasal boşlukların olmasına, cezai müeyyidelerin yetersiz olmasına, denetiminin gerektiği kadar etkili ve ciddi yapılmamasına bağladı.

 

İş dünyası ile bürokrasi arasında kirli ilişkiler ağı var

İhalelerin şeffaflaştırılması gerektiğini savunan Alkan, iş dünyası ve kamu kurumlarında çalışan bürokratlar arasındaki ilişki ağına dikkat çekerek şunları söyledi: “Basına yansıdığı şekli ile Kamu İhale Kurumu’ndaki yolsuzluk olayında da gördüğümüz gibi iş dünyası ile bürokrasi arasında genelde ahlaka özelde ise iş ahlakına uymayan birtakım ilişkilerin varlığını görmekteyiz. Evvelden de duyduğumuz, ancak son olayların ardından ayyuka çıkan ilişkiler ağı bize bir kez daha gösterdi ki, bir işte şeffaflık, denetim ve ahlak olmadan sonuç elde edilemiyor. Kamu ihalelerinde bürokratlarla kirli kişisel ilişkiler kurarak aracılık yapmalarını sağlayan iş dünyasındaki insanların ve bu çıkar ilişkisini kuran ve yolsuzluğa sebep olan bürokratların, aralarında gizli anlaşmalar yaparak ihalelere giren şirket yöneticilerinin en ağır biçimde cezalandırılmalarını talep ediyoruz.”

Kamu ihalelerinin ekonomide en önemli payı oluşturduğunu, bu ihalelerin yolsuzlukla ve rüşvetle verildiği iddialarının arttığını dile getiren Alkan, “İhalelerde çarkların usulsüz bir şekilde dönüyor olması bu kirli ilişkilere girmek istemeyen dürüst işadamlarının kamu ihalelerine girmesine engel oluşturmaktadır.” dedi.

 

İş ahlakı kimsenin keyfiyetine bırakılmamalı, yasalar ile ahlaki davranışlar güvence altına alınmalıdır

İş Ahlakının kimsenin keyfiyetine bırakılmayacak kadar önemli olduğunu söyleyen İGİAD Başkanı Şükrü Alkan sözlerine şöyle devam etti: “Ahlak hangi şartlarda ne şekilde ortaya çıkacağı ön görülemeyen bir durum olup, insanın içinden doğan bir davranış biçimidir. Mevcut yasaları veya kuralları insanların her halükarda ahlaklı davranışlar sergileyeceği varsayımı üzerine çıkarmak büyük bir hatadır. Hiçbir kimseye bu imkân ve keyfiyet hakkı tanınmamalıdır. Mevcut yasalar ve kurallar insanları yaptıkları işlerde ahlaksızlığa sapmaya imkân tanıyacak boşluklara yer vermemelidir.”


e-bülten'e üye olun
E-Posta:

Redüktör Dergisi Reklamlar

URL: https://www.reduktordergisi.com/?p=1908

Yazan - Nis 9 2012. Kategori Haberler. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazıya yorum yapabilir ve geri izlemede bulunabilirsiniz

Yorum yaz

Foto Galeri

Giriş | Designed by Gabfire themes YukarıYukarı