E-bülten almak istiyorsanız kayıt olun!


E-Bülten'e Üye Olun
E-Posta:

Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edin

KOBİ’lere Yönelik Karşılıksız Hibe’ler

Kalkınma Ajansları Ocak-Şubat 2012 Dönemi ProjeTeklif Çağrıları

Avrupa Birliği bölgesel politikasına uyum kapsamında 25.01.2006 tarih ve 5449 No’lu Kanun ile kurulan Kalkınma Ajansları temsil ettikleri bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek olmayı hedeflemektedir. Söz konusu kanun kapsamında 26 kalkınma ajansının kurulmasına karar verilmiştir. Koordinasyonu Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda 2010 yılının başlangıcı itibariyle Ajansların tamamının faaliyete başlaması sağlanmıştır.

Kalkınma Ajansları, ilk aşamada, temsil ettikleri bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasını proje teklif çağrıları vasıtası ile bölgelerdeki kuruluşların projelerine mali destek sağlayarak gerçekleştirecektir. Ajanslar tarafından uygulanan proje teklif çağrısı modeli AB mali yardımı kapsamında uygulanan modelin bir benzeridir.

Kalkınma Ajansları tarafından KOBİ’lerin doğrudan başvurabileceği proje teklif çağrılarına ilişkin özet tablo aşağıdadır. Eğer 18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında KOBİ olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişi iseniz yani:
– 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam ediyor
– Yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosunuz 25 milyon Türk Lirasını aşmıyor
– Sermayenizin veya oy haklarının %25’ten fazlasının KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait değilse
bu hibelere başvurabilirsiniz.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı  (Son başvuru tarihi 26 Ocak 2012)

Ar-Ge Ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
Antalya, Burdur, Isparta
40.000-TL – 400.000-TL
Kar Amacı Güden Kurum/Kuruluşlar
• KOBİ’ler
• Kar amacı güden özel işletme, kooperatif, birlik, teknopark, belediyelere bağlı kar amacı üden şirketler, diğer gerçek ve tüzel kişiler (anonim şirketler, limited şirketler, şahıs şirketleri vb.)

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı  (Son başvuru tarihi 26 Ocak 2012)

Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
Antalya, Burdur, Isparta
30.000-TL – 300.000-TL
Kar Amacı Güden Kurum/Kuruluşlar
• KOBİ’ler
• Kar amacı güden özel işletme, kooperatif, birlik, teknopark, belediyelere bağlı kar amacı güden şirketler, diğer gerçek ve tüzel kişiler (anonim şirketler, limited şirketler, şahıs şirketleri vb.)

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı  (Son başvuru tarihi 31 Ocak 2012)

2011 Yılı KOBİ Mali Destek Programı
Zonguldak, Bartın, Karabük
25.000 TL 400.000 TL
İmalat sektörü ve Turizm sektörüne yönelik projeler Desteklenecektir
• KOBİ’ler

Güney Marmara Kalkınma Ajansı    (Son başvuru tarihi 27 Ocak 2012)

2011 Yılı İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı
Çanakkale ve Balıkesir
Öncelik 1 ve 3 İçin: 75.000 – 450.000, Öncelik 2 İçin: 25.000 – 250.000
• KOBİ olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler
Öncelik 1: Sanayi İşletmelerinin İhracat Kapasitelerinin Geliştirilmesi
Öncelik 2: İşletmelerin İhracata Yönelik İdari ve Pazarlama Kapasitelerinin Geliştirilmesi
Öncelik 3: Ar-Ge Çalışmaları ve Yeniliğin Ticarileştirilmesi

Fırat Kalkınma Ajansı    (Son başvuru tarihi 30 Ocak 2012)

2011 Yılı Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı
Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli
40.000 TL – 400.000 TL
• KOBİ’ler

Serhat Kalkınma Ajansı    (Son başvuru tarihi 3 Şubat 2012)

İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-2
Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars
Öncelik 1,2 ve 3: 40.000 TL – 400.000 TL
Öncelik 4:15.000 TL – 75.000 TL
• KOBİ’ler ve Kar amacı güden üretim kooperatifleri

Zafer Kalkınma Ajansı    (Son başvuru tarihi 10 Şubat 2012)

Odak Sektörler Mali Destek Programı (ODAK)
Afyonkarahisar Kütahya, Manisa Uşak
50.000 TL – 400.000 TL
• KOBİ’ler
Üniversiteler ortak olabilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin : Proje Evi
İnternet : www.proje.info.tr
E-posta : info@proje.info.tr
Telefon : 0 216 338 26 65
GSM : 0 533 363 17 15

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir